Izvleček iz pravilnika o uporabi teniških igrišč​

Pogoji uporabe igrišč, ki jih določa Pravilnik Teniškega kluba:

 • igrišče je odprto od 7.00 do 22.00,
 • popoldanski termini igranja:
  • 17.00 – 19.00; 19.00 – 21.00,
  • poletni čas (junij, julij, avgust): 18.00 – 20.00; 20.00 – 22.00,
 • posamezen član lahko v popoldanskem času igra z drugim članom 2 uri tedensko od ponedeljka do četrtka, od petka do nedelje pa še dodatni 2 uri,
 • z gostom lahko igramo 2 uri tedensko, vendar le do 17.00 ure, v poletnem času pa do 18.00 ure ter med vikendom (igra z gostom se z vpisom ustrezno evidentira),
 • v dopoldanskem času se lahko koristijo dodatne ure,
 • ure igranja niso prenosljive,
 • vsako igranje moramo pred začetkom evidentirati,
 • igrišče uporabljamo le če je primerno za igro in z ustrezno obutvijo,
 • v primeru igranja pod reflektorji le-te po zaključku ugasnemo,
 • po končanem igranju igrišče uredimo in po potrebi zalijemo,
 • starši, ki igrajo z otroci, so dolžni poskrbeti za varnost svojih otrok (manjši otroci naj ostanejo zunaj igrišča),
 • vsi uporabniki koristijo teniški igrišči na lastno odgovornost,
 • pri igri upoštevamo pravila ter bonton obnašanja na igrišču,
 • tako na igrišču kot v klubskih prostori pazimo na red in čistočo, kajti le v urejenem okolju se bomo prijetno počutili.

UO TK Fram