Sezona 2020

Spoštovani člani Teniškega kluba Fram,

igrišča za novo sezono 2020 so pripravljena, igranje je mogoče od 27. 4. 2020 dalje.

Poleg pravil, ki jih določa Pravilnik teniškega kluba, bo skladno z zadnjimi odloki Vlade RS, do preklica mogoče igrišča uporabljati le ob upoštevanju priporočil Teniške zveze Slovenije.

Povzetek najpomembnejših priporočil:

 1. Garderobe in skupni prostori bodo zaklenjeni in jih igralci ne smejo uporabljati.
 2. Uporaba sanitarij ni dovoljena, dostop do njih bo onemogočen.
 3. Igralci naj s seboj prinesejo le lopar in žogice, vsa ostala oprema se odsvetuje.
 4. Igra na igrišču naj poteka posamično (single), pri čemer je treba ves čas zagotavljati minimalno razdaljo med igralcema – 1,5 metra ali več. Igra dvojic se odsvetuje.
 5. Prihod na igrišče naj bo največ 5 minut pred rezerviranim terminom igranja, igralci pa naj zapustijo prizorišče po koncu igre. Posedanje pred klubsko hišo odsvetujemo.
 6. Po končani igri se žogice spravi v pločevinko/plastenko za žoge. Zaradi potenciale prisotnosti virusov svetujemo, da ostanejo nedotaknjene vsaj 72 ur.
 7. Uporaba vlečke je dovoljena s predhodno umitimi ali razkuženimi rokami.
 8. Za preprečevanje morebitnih okužb naj si ob vstopu in izstopu s teniškega igrišča igralci razkužijo roke.
 9. Zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni je rokovanje pred, med in po igri močno     odsvetovano, razen, če igrate s člani svoje družine.
 10. Uporaba cevi za zalivanje igrišča je priporočena le urejevalcu teniških igrišč.
 11. Odsvetujemo uporabo pitne vode, ki je nameščena na igrišču.
 12. Druženje in zadrževanje v klubu po končani igri odsvetujemo.
 13. Upoštevajte minimalno varnostno razdaljo 1,5 metra.
 14. V primeru, da igralci ne upoštevajo priporočil za varno igranje, upravitelju svetujemo, da igrišče zapre.

Priporočila Teniške zveze Slovenije za upravljalce in uporabnike teniških igrišč v celoti so dosegljiva na spletni strani TZS (povezava), izobešena pa bodo tudi na oglasni deski.

Cenik igranja za leto 2020:

 • članarina: 10 eur,
 • igralnina:
  • odrasli: 70 eur, 
  • mladi: 30 eur.
  • ura igranja za igralce, ki niso člani kluba: 5 eur, ob pogoju nakupa 10-ih ur

Prosimo vse člane kluba, da do 15. 5. 2020 potrdijo članstvo za letošnje leto in poravnajo članarino.

UO TK Fram

Sezona 2020