Spletna rezervacija teniških igrišč

Posamezen član lahko v popoldanskem času (po 17:00) igra z drugim članom 2 uri tedensko od ponedeljka do četrtka, od petka do nedelje pa še dodatni 2 uri. V omenjenih terminih morata pri rezervaciji biti obvezno vpisana oba člana.

Z gostom lahko igramo 2 uri tedensko, vendar le do 17.00 ure, v poletnem času pa do 18.00 ure ter med vikendom (igra z gostom se z vpisom ustrezno evidentira).

V primeru prostih igrišč med tednom, lahko člani izjemoma rezervirajo dodatne ure. V tem primeru, mora biti rezervacija izvedena znotraj ene ure pred prostim terminom.

Odpoved rezervacije je potrebno izvesti najmanj 2 uri pred začetkom termina. V nasprotnem primeru se termin obravnava kot odigran.

Priporočamo, da pred prvo uporabo sistema spletnih rezervacij preberete kratka navodila.

Spletna rezervacija bo omogočena članom, po plačilu članarine in igralnine za tekoče leto.

REZERVIRAJ IGRIŠČE